Woord van de voorzitters

Beste lezer,

De Belgische voedingsindustrie maakt er geen geheim van: wij willen blijven groeien, maar op een verantwoordelijke manier. Die groei moet kaderen in een weldoordachte, coherente en brede duurzaamheidsstrategie. Met dit derde duurzaamheidsverslag toont FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, hoe de sector die duurzame ontwikkeling concreet in de praktijk omzet.

Samen met onze leden en de stakeholders identificeerden wij in 2014 daarvoor 19 uitdagingen. Voor elk van die uitdagingen hebben wij in 2017 een ambitie voor de sector vooropgesteld. Die ambities zijn in essentie realistische streefdoelen en om die te bereiken moeten de bedrijven uit de sector zelf initiatieven nemen. Elk bedrijf zal dat op zijn eigen manier moeten doen, rekening houdend met de eigen financiële en menselijke middelen en de eigen specifieke context. Dit derde duurzaamheidsverslag geeft u een overzicht van die initiatieven.

We mogen niet uit het oog verliezen dat de voedingssector in België voor 95% uit kmo's met minder dan 50 werknemers bestaat. Tal van sectorale initiatieven omkaderen die kmo’s en steunen hun inspanningen. FEVIA ontwikkelde zelf ook instrumenten waardoor de kmo's uit de sector duurzame ontwikkeling in hun beleid kunnen integreren. Het is onze doelstelling om die rol van facilitator verder op te nemen.

Met deze aanpak blijft duurzame ontwikkeling geen droom maar wordt ze werkelijkheid voor de Belgische voedingsindustrie.

Veel leesplezier!

Guido Vanherpe                                                                                Jean Eylenbosch
Voorzitter Comité Duurzame Ontwikkeling van FEVIA                Voorzitter FEVIA