Preventieplannen

Sinds 1998 stelt FEVIA, samen haar leden, om de drie jaar een preventieplan op rond verpakkingen en verpakkingsafval.

De betrokken bedrijven vullen een vragenlijst in over de maatregelen die ze van plan zijn te nemen of reeds hebben genomen. De bedrijven worden aangezet om de preventiemogelijkheden op vlak van verpakkingen regelmatig te herbekijken.