Onze toekomstvisie

De Belgische voedingsindustrie wenst te evolueren naar een milieuneutrale sector. Hiervoor wenst ze in de eerste plaats de impact van haar eigen activiteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Vervolgens zal ze bepalen hoe ze de milieu-impact van de voedingsmiddelen in heel de keten kan verminderen:

1. Het verbruik van natuurlijke hulpbronnen beperken

De natuurlijke rijkdommen, ook als ze hernieuwbaar zijn worden steeds schaarser, zowel op lokaal als internationaal vlak. We dienen er dan ook zuinig mee om te springen en verspilling tegen te gaan. De voedingsindustrie richt haar acties op drie essentiële hulpbronnen:

  • Landbouwproducten of agrarische biomassa, de basisgrondstoffen van de industrie
  • Water, een onmisbaar ingrediënt voor tal van producten en van essentieel belang om de hygiëne te vrijwaren
  • Energie, nodig voor het bereiden, steriliseren, koken, afkoelen, verpakken en opslaan van voedingsmiddelen

2. Verminderen van de emissies in het water en de atmosfeer

De activiteiten van een voedingsbedrijf veroorzaken heel wat emissies die een impact hebben op het milieu. Het gaat in hoofdzaak om CO2 dat in de atmosfeer terecht komt en om diverse stoffen die via het afvalwater geloosd worden. Aangezien de klimaatopwarming wereldwijd een belangrijke bekommernis geworden is en de waterkwaliteit een essentieel element is voor de sector, wenst de voedingsindustrie de vermindering van deze emissies meer dan ooit verder te zetten.

3. Optimaliseren van de verpakkingen

De verpakking is onmisbaar voor een verwerkt voedingsmiddel. Deze laat het transport toe van de ene naar de andere plaats, beschermt het product en vermijdt contaminaties. Ook laat het toe om de voedselverliezen drastisch te beperken. Gezien de grote hoeveelheid voedingsproducten die op de markt gezet worden, gebruikt de voedingsindustrie ook veel verpakkingen. Ze zoekt echter ook naar alternatieve oplossingen. In het kader van een beperking van de beschikbaarheid aan natuurlijke hulpbronnen, moeten preventie en recyclage geoptimaliseerd worden.

4. Respect voor het milieu, in de hele keten

De voedingsmiddelen hebben een milieu-impact over de volledige voedingsketen, van productie tot consumptie. De voedingsindustrie, die centraal staat in deze keten, draagt bij tot deze impact, net zoals de landbouw, het transport, de distributie, de consumenten,... Om die reden slaat de industrie de handen in elkaar met alle spelers uit deze keten. De industrie gelooft dat alle voedingsproducten hun plaats hebben in een evenwichtige voeding, van zodra er maatregelen genomen worden om hun milieu-impact te verminderen.