Planeet

De Belgische voedingsindustrie wenst te evolueren naar een milieuneutrale sector. Hiervoor wenst ze in de eerste plaats de impact van haar eigen activiteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken.