Onze toekomstvisie

De voedingsindustrie is een belangrijke werkgever in België. Ze genereert duizenden directe, maar ook indirecte banen, door de talrijke commerciële contacten met andere bedrijven en landbouwers die op hun beurt medewerkers tewerk stellen. In deze context zijn vier punten belangrijk:

1. Werkgelegenheid creëren

De voedingsindustrie draagt wezenlijk bij tot de tewerkstellingsgraad in België. Niet louter door de talloze banen die ze creëert (met een opvallend stabiel aantal jobs voor een industriële sector), maar ook door het profiel van haar medewerkers.

2. De competenties van de medewerkers verder ontwikkelen

Indien de voedingsbedrijven zich willen aanpassen en blijven innoveren en groeien, dienen ze terug te kunnen vallen op competente, gemotiveerde en bekwame medewerkers die hen helpen om deze uitdagingen succesvol aan te gaan. Het aanbieden van opleidingen biedt heel wat voordelen: dankzij vorming kunnen de medewerkers hun vaardigheden verbeteren, op een efficiëntere manier werken en verhogen ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

3. Waken over een kwalitatieve werkomgeving

Opdat een onderneming optimaal zou kunnen werken, moeten alle medewerkers bijdragen tot de verdere ontwikkeling. En omdat medewerkers dit beter doen als ze zich goed voelen in hun werkomgeving, besteedt de voedingsindustrie bijzondere aandacht aan de integratie van alle types van werknemers. Ze neemt maatregelen om het welzijn van haar medewerkers te verbeteren, in het bijzonder door de werkomgeving en arbeidsvoorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk te maken en door te waken over de gezondheid van haar medewerkers.

4. Het garanderen van goede arbeidsomstandigheden, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen

Tal van Belgische voedingsbedrijven kopen hun grondstoffen vrijwel uitsluitend in Europa aan, en zelfs enkel in België. Dat is het geval voor de suikerindustrie, de zuivelindustrie, de aardappelbedrijven, de water- en frisdrankensector, de groentenverwerkende en ook vleeswerkende bedrijven. Andere Belgische voedingsbedrijven daarentegen importeren een groot deel van hun grondstoffen uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika. De Belgische voedingsindustrie vindt de werkomstandigheden van de landbouwers en de werknemers in deze landen een belangrijk aandachtspunt.