Over de Belgische voedingsindustrie

De Belgische voedingsindustrie bestaat uit 4.400 bedrijven die grondstoffen aankopen bij de landbouwers of bij andere voedingsbedrijven, die ze vervolgens verwerken en verpakken en tenslotte via de distributiesector op de markt brengen.

De voedingsindustrie vormt een essentiële schakel in de agro-voedingsketen. Traditioneel wordt dit systeem lineair voorgesteld: vanaf de landbouwer tot aan de eindconsument. In werkelijkheid is dit systeem veel complexer. Het gaat veeleer om een netwerk met talrijke andere spelers: leveranciers van grondstoffen en hulpbronnen (energie, water, meststoffen, fytosanitaire producten, detergenten, verpakkingen…), groothandel, opslag, vismijnen, enzovoort.

Voor meer informatie over de Belgische voedingsindustrie: klik hier