Een continue dialoog met de stakeholders

Dit duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie vormt een weerspiegeling van de grootste bekommernissen van de bedrijven in onze sector, maar ook van onze stakeholders. Daarom hebben onze leden en verschillende vertegenwoordigers van verschillende organisaties, tijdens het opstellen van het tweede duurzaamheidsverslag actief overlegd bij de definitie van de uitdagingen, de selectie van de indicatoren en de opstelling van dit document.

Voor het opstellen van dit derde verslag, in het kader van een project “aan de slag met duurzaaamheid” gesteund door MVO-Vlaanderen, werd de oefening herhaald. In de materialiteitsmatrix hieronder vindt u de neerslag van die actieve stakeholderdialoog.