Definitie van een duurzaam voedingssysteem

In 2010 stelde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de definitie van een duurzaam voedingssysteem op. Deze definitie blijft de leidraad voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling van Fevia:

« Een duurzaam voedselsysteem garandeert het recht op voeding, respecteert het principe van voedselsoevereiniteit, zorgt voor voldoende en gezonde voeding voor iedereen wereldwijd tegen een aanvaardbare prijs, zorgt ervoor dat de eindprijs van een product niet alleen alle productiekosten, maar ook alle externe sociale en milieukosten internaliseert. Dit systeem gebruikt grondstoffen en hulpbronnen (met inbegrip van arbeid en natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en biodiversiteit) “at their rate of recovery“ en respecteert de culturele eigenheid van voeding. Alle actoren uit de keten en de overheid moeten een bijdrage leveren om dit duurzaam voedingssysteem mogelijk te maken.»