De duurzaamheidsstrategie in de praktijk brengen

Het omzetten van de duurzaamheidsstrategie gebeurt finaal door de individuele bedrijven binnen de voedingsindustrie. Toch neemt Fevia zelf ook de nodige initiatieven om de adoptie van de sectorale duurzaamheidsstrategie te stimuleren.

Organisatie van workshops

In 2016 heeft Fevia op aansporing van de CODDO en zijn voorzitter Guido Vanherpe, CEO van de La Lorraine Group, een serie van workshops georganiseerd voor de KMO’s binnen de sector. Deze workshops hadden als doel om de bedrijven toe te laten duurzaamheid in hun strategie te integreren en hen de basiselementen te geven om zelf een duurzaamheidsverslag op te stellen. In 2017 werd in het kader van de MVO Vlaanderen een nieuwe serie van workshops georganiseerd.

Sectoraal paspoort en coaching van bedrijven

In 2017 verdiept Fevia Vlaanderen, voor een periode van twee jaar, de integratie van een duurzaamheidsstrategie binnen de bedrijven. Tijdens deze periode :

  • Mogen de bedrijven een beroep doen op een gepersonaliseerde coaching teneinde duurzaamheid in al haar aspecten binnen het bedrijf te integreren
  • Zal een sectoraal paspoort « Duurzaamheid » opgesteld worden. Dit paspoort heeft als doel om alle elementen te verzamelen die het opstellen van het verslag over duurzaamheid binnen de sector vergemakkelijken. In dat kader werd in maart 2017 een vergadering met de stakeholders georganiseerd.

Dit initiatief is ook door MVO Vlaanderen ondersteunt.